Zvyšky jedál alebo čistiaceho prostriedku

Ak na riade zbadáte po umývaní zvyšky jedál alebo čistiaceho prostriedku, nemusíte sa znepokojovať. Je niekoľko obvyklých príčin, prečo sa tak deje, môžete však vyskúšať zopár jednoduchých riešení na odstránenie tohto problému.

Možné príčiny

  • Tableta sa do konca umývacieho cyklu nestihla rozpustiť (ak ste napríklad použili krátky umývací program)
  • Záklapka dávkovača je zablokovaná rozmerným riadom
  • Vlhkosť v dávkovači môže spôsobiť, že sa tableta alebo prášok prilepí

Riešenie

  • Odporúčanie: použite normálny umývací cyklus
  • Usporiadajte riad tak, aby nebránil otvoreniu záklapky dávkovača
  • Pred pridaním čistiaceho prostriedku sa uistite, že je dávkovač suchý