Preskočiť na obsah
SYMBOLY PRE UMÝVANIE V UMÝVAČKE

SYMBOLY PRE UMÝVANIE V UMÝVAČKE

Viete, aké kuchynské náčinie patrí do umývačky? Prečítajte si, ako sa vyznať v rôznych symboloch, aby pre vás plnenie umývačky prestalo byť lotériou.

Aké sú symboly pre umývanie v umývačke?

Symbol „je možné umývať v umývačke“ patrí k ťažšie vyložiteľným symbolom týkajúcim sa bezpečnosti potravín, a to z dobrého dôvodu. Neexistuje totiž oficiálne schválený symbol pre skutočnosť, že predmet je možné bezpečne umývať v umývačke!

Ani veta „je možné umývať v umývačke“ (anglicky „dishwasher safe“) nie je štandardným prehlásením. Každý výrobca riadu a kuchynských potrieb má vlastné postupy a štandardy pre stanovenie toho, čo sa môže umývať v umývačke a čo nie, ktoré vychádzajú z jeho vlastnej metodiky a materiálov.

Obvykle sa stretávame s dvoma typmi ikoniek pre umývanie v umývačke:

  • je možné umývať v umývačke, len horný kôš
  • je možné umývať v umývačke

Ak je pri predmete označenie „len horný kôš“, potom sa môže bezpečne umývať len v hornom koši umývačky. Vykurovacie teleso býva v umývačkách obvykle umiestnené dole, čo znamená, že v hornom koši je teplota o niečo nižšia než v dolnom. Ak vložíte predmet označený „len horný kôš“ do dolného koša, môže sa stať, že na konci programu príde o farbu, zdeformuje sa alebo inak poškodí.

Obidva varianty symbolu „je možné umývať v umývačke“ obvykle vyzerajú ako štvorček, vo vnútri ktorého sú taniere či poháre (alebo oboje). Tiež tam bývajú zobrazené kvapky vody alebo šikmé čiary znázorňujúce vodu. Pri predmetoch určených len do horného koša umývačky dopadajú kvapky alebo šikmé čiary len na hornú časť tanierov a pohárov. Ak sú v symbole kvapky alebo čiary cez celú plochu štvorca, je bezpečné umývať daný predmet v hornom aj dolnom koši.

Na obrázku môže byť uvedená aj teplota pre upresnenie najvyššej bezpečnej teploty, pri ktorej sa má predmet umývať. Niekedy je k symbolu pripojený aj text, ktorý pri lúštení významu určite pomôže.

Keď je na predmete „je možné umývať v umývačke“

Vo všeobecnosti symbolom „je možné umývať v umývačke“ výrobca o svojom výrobku hovorí, že ho v určitej fáze výrobného procesu ošetril tak, aby vydržal dlhšie pôsobenie vysokej teploty aj umývacích prostriedkov používaných v umývačkách. Existujú rôzne techniky, s pomocou ktorých výrobcovia svoje výrobky upravujú tak, aby ich bolo bezpečné umývať v umývačke a používajú sa v závislosti od materiálu daného predmetu.

Ako výrobcovia zaisťujú, že je ich výrobky možné umývať v umývačke

Ako sme uviedli vyššie, na zaistenie bezpečnosti výrobkov pri umývaní v umývačke výrobcovia používajú rozmanité metódy. Teraz sa zameriame na niekoľko hlavných materiálov, ktoré sa v kuchyni či domácnosti vyskytujú, a na spôsoby ich ošetrenia, aby získali ono (neoficiálne) schválenie pre umývanie v umývačke:

Sklo, ktoré je možné umývať v umývačke

Väčšina sklenených výrobkov je popúšťaných, čo znamená, že pri výrobe sa pomaly chladia, aby sa vyrovnali prípadné pnutia v ich štruktúre. Jedná sa o bežný postup, ktorým prejdú takmer všetky sklenené výrobky, pretože odstraňuje prípadné zvyšné vnútorné pnutie. Popúšťanému sklu sa tiež hovorí netvrdené, pretože existujú ešte ďalšie dva postupy, ktorými je možné zvýšiť odolnosť skla voči prudkým zmenám teploty. Sklo je ďalej možné temperovať, čo je tepelná alebo chemická úprava, ktorá sklu dodá húževnatosť a pevnosť, prípadne sa tiež používa miernejšia forma temperovania, takzvané tepelné tvrdenie. Kuchynské potreby sú zvyčajne tepelne tvrdené, vďaka čomu sú dvakrát odolnejšie než popúšťané sklo. Niektorý riad je dokonca plne temperovaný, takže je štyrikrát až päťkrát pevnejší než popúšťané sklo a znesie aj používanie v mikrovlnnej rúre.

Keramika, ktorú je možné umývať v umývačke

Keramika sa pre umývanie v umývačkách upravuje podobne ako sklo: pomaly sa chladí tak, aby sa stabilizovala s čo najmenším počtom nedokonalostí v štruktúre. Stručne povedané, keramika sa glazuje kvôli ochrane povrchu. Typ použitej glazúry môže zásadne ovplyvniť pevnosť a trvanlivosť keramického výrobku. Pred vložením keramiky do umývačky si vždy overte, že je vybavená symbolom povoľujúcim umývanie v umývačke.

Plasty, ktoré je možné umývať v umývačke

Plastové výrobky obvykle nie je potrebné upravovať, aby zniesli umývanie v umývačke, pretože to, či sa môžu v umývačke umývať alebo nie, obvykle určuje už použitý typ plastu. Plasty s veľmi nízkym bodom tavenia môžu pri vysokej teplote v umývačke stratiť svoj tvar. Plasty umývajte v umývačke len vtedy, ak sú jednoznačne označené symbolom „je možné umývať v umývačke“ a vždy ich ukladajte do horného koša.

0:56
Videonávod: Plnenie umývačky riadu

Najčastejšie otázky

Umývací prípravok musí zodpovedať systému čistenia Vašej umývačky. Prostriedky do umývačiek majú špeciálne zloženie, ktoré rozptýli zvyšky jedla a mastnoty a udrží ich v suspenzii, ktorú potom odstráni finálny oplach. Pri tom nevzniká takmer žiadna pena.

Najlepšie výsledky dosiahnete používaním prostriedku, ktorý odporúča výrobca Vašej umývačky.

*Finish je najviac predávanou značkou v kategórii automatického umývania riadu na základe hodnoty predaja v EÚ (okrem Cypru, Fínska, Luxemburska a Malty) v predchádzajúcom roku. Zdroj: Nielsen.

Nie! Oplachovanie je už minulosťou. A aj keď sa to v mnohých domácnostiach stále deje, je to len strata času a plytvanie vzácnym zdrojom.

Moderné umývacie prostriedky, ako napríklad Finish Ultimate All in 1, obsahujú bieliace látky a enzýmy a výrobcovia umývačiek ich odporúčajú na použitie bez predumývania.

Bieliace látky čistia úporné škvrny, napríklad od čaju a kávy, zatiaľ čo enzýmy štiepia bielkoviny a škroby. Stačí zoškrabať z riadu väčšie zvyšky jedla do koša a vložiť riad do umývačky.

Tablety do umývačky obsahujú povrchovo aktívne látky, vďaka ktorým kvapalina, v ktorej sa rozpustia, účinnejšie odstraňuje a odplavuje mastné nečistoty. Ďalej tiež enzýmy (štepia škroby a bielkoviny), zmäkčovadlá (zmäkčujú tvrdú vodu) a  bieliace látky.

Akonáhle tabletu vložíte do dávkovača umývacieho prostriedku, umývačka ju vo vode začne postupne rozpúšťať optimálnym tempom, aby sa z nej všetky zložky uvoľňovali do vody rovnomerne a dôkladne Váš riad umyli!

Prostriedky na umývanie riadu v umývačke je potrebné skladovať v suchu. Ak používate prášok, po každom použití starostlivo uzavrite jeho balenie, aby nezvlhol (a tiež aby sa nerozsypal). Rovnako ako všetky ostatné čistiace prostriedky aj umývacie prípravky skladujte mimo dosahu detí.

Leštidlo je potrebné, pretože:

  • zaisťuje, aby umytý riad bol lesklý a bez škvŕn
  • napomáha sušeniu

Soľ je potrebná, pretože:

  • chráni umývačku pred vznikom vodného kameňa
  • zmäkčuje vodu, ktorá potom lepšie umýva

Kombinované tablety ako Finish Ultimate All in 1 alebo Finish Power All in 1 už soľ a leštidlo obsahujú. V oblastiach s vysokou tvrdosťou vody však odporúčame používať soľ a leštidlo zvlášť pre lepšiu ochranu umývačky a optimálne výsledky umývania.

Používanie tabliet do umývačky je veľmi ľahké. Odstráňte prípadný ochranný obal, vložte tabletu do dávkovača umývacieho prípravku na dvierkach umývačky, dávkovač uzavrite a zapnite umývačku – o zvyšok sa už postará technika a Finish!

Podrobné informácie o používaní tabliet Finish [1.2.1] nájdete nižšie.

Suchými rukami vyberte tabletu z balenia a vložte ju do dávkovača umývacieho prostriedku. Dbajte na to, aby dávkovač aj tableta boli suché – tableta by sa inak rozpustila predčasne.

Pevne uzavrite balenie so zvyšnými tabletami. Tablety chráňte pred teplom a vlhkom.

Naše tablety sú bezobalové (okrem tabliet Finish Classic) a sú vyrobené tak, aby svoj obsah uvoľňovali do vody postupne. Tablety preto neprepichujte a ani sa ich nepokúšajte rozbaliť.

Zavrite dávkovač umývacieho prostriedku a potom dvierka umývačky.

Dbajte na to, aby všetok riad bolo možné umývať v umývačke, pričom striebro ukladajte oddelene od nerezovej ocele.

Kovové predmety umývajte podľa pokynov výrobcu.

Zapnite umývačku. Optimálna teplota vody je 51 až 60 °C.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa tiež odporúča používať leštidlo Finish [1.5.2], po ktorom sa riad viac leskne a rýchlejšie schne (v porovnaní so samotným umývacím prostriedkom).

Či je nutné odstrániť plastový obal z tabliet závisí od konkrétneho zakúpeného výrobku. Nepísaným pravidlom je, že ak sú tablety balené samostatne, potom sa z nich plastový obal pred použitím odstraňuje. Ak je však tableta potiahnutá tenkým, priehľadným plastickým filmom, ten sa neskladá, pretože sa bezpečne rozpustí v priebehu umývania.