Preskočiť na obsah

Ako ľahko ušetriť vodu v domácnosti

Pozrite si 6 spôsobov, ako šetriť vodou

Vedieť, ako a kde plytváme vodou, nás môže inšpirovať k pozitívnym krokom. Každý z nás môže urobiť veľa vecí, aby znížil spotrebu vody. Spoločným konaním a šetrením vody sa postaráme o to, aby nám a našim blízkym v budúcnosti nedôjde voda.

Materiál vyvinula NationalGeographic.com ako súčasť programu Where Our Water Goes v spolupráci s Reckittom Benckiserom, www.nationalgeographic.co.uk/where-our-water-goes

6 SPÔSOBOV AKO ŠETRIŤ VODOU V DOMÁCNOSTI

Uvedomiť si, kde najviac plytváme vodou, nás môže viesť k pozitívnej zmene našich návykov. Existuje mnoho spôsobov šetrenia vody, ktoré si môžeme osvojiť, a tým znížiť celkovú spotrebu. Každý z nás tak môže konať a prispieť tým k veľkej zmene. Spoločnými silami znížme nadmernú spotrebu, aby sme sa vyhli hrozbe nedostatku vody.

*Tento obsah byl vytvořen a objevuje se na NationalGeographic.com jako součást Where Our Water Goes v rámci partnerské spolupráce s Reckitt Benckiser.

6 SPÔSOBOV AKO ŠETRIŤ VODOU V DOMÁCNOSTI