Preskočiť na obsah

VIAC VODY PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ

Finish sa spojil s CEEV Živica a spoločne ušetria tisíce litrov vody pre slovenské školy a umožnia tisíce hodín zážitkového učenia v prírode.

Voda si zaslúži našu pozornosť nielen doma, ale aj na celoplošnej vzdelávacej úrovni. Bohaté skúsenosti s tým má Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Ich program Zelená škola beží na slovenských školách už 17 rokov. Práve preto, symbolicky ku Dňu Zeme, Živica spoločne so značkou Finish, odštartovali pilotný ročník environmentálneho projektu „Voda pre našu budúcnosť“. Základom je hravé, zážitkové, ale zároveň zodpovedné vzdelávanie o vode. Deti sa na školách naučia pochopiť hodnotu vody, a tým ju chrániť pre budúce generácie. Tiež sa budú venovať problematike sucha a klimatickej zmeny. „Na vybraných ôsmich školách v rámci celého Slovenska si deti s učiteľmi spravia vodné audity a zistia, kde a ako konkrétne vedia vodu ušetriť. V školských areáloch si zároveň vybudujú záhrady s rôznymi vodnými prvkami, napríklad minijazierkami, zrážkomermi či retenčnými nádržkami. Podľa našich odhadov za jeden rok môžeme len na týchto školách ušetriť až 32 000 litrov vody, odučiť vyše 12 000 hodín o vode alebo zlepšiť mikroklímu školských dvorov pokosením takmer 6 hektárov trávnikov iným spôsobom,“ hovorí Zuzana Gallayová zo Živice a dopĺňa: „Oceňujeme, že sa do projektov spojených s udržateľným rozvojom krajiny čoraz viac zapájajú aj značky fungujúce na slovenskom trhu, akou je aj Finish.“ Projekt svojimi odbornými skúsenosťami podporia aj odborníci zo SHMÚ, ktorí vedia školám v rámci vzdelávania poskytnúť klimatické dáta a poradenstvo.

Skúsenosti z pilotného ročníka sa následne prenesú do všetkých 250 škôl z programu Zelená škola a ušetrené hektolitre vody ešte viac prispejú k jej záchrane pre našu budúcnosť. Zapojiť sa bude môcť aj verejnosť, a to kúpou kapsúl do umývačiek riadu Finish, kedy z každého jedného predaného balenia poputuje 20 centov na projekt „Voda pre našu budúcnosť“ a vzdelávanie detí o vode. Aj vybrané školy sa už na projekt tešia. „Naša škola má svoju záhradku už 4 roky, je neoddeliteľnou súčasťou outdoorového vzdelávania. Žiaci ju radi využívajú, nakoľko sa v nej prepájajú takmer všetky vyučovacie predmety od prírodovedy, cez matematiku, fyziku až po chémiu. V našej záhrade už teraz zachytávame dažďovú vodu, máme napájadlo pre vtáčiky a hmyz - minijazierko, vybudovali sme vlastnú studňu. Vďaka tomuto projektu plánujeme jazierko zväčšiť a založiť dažďovú záhradu,“ prezrádza Katarína Bugáňová zo ZŠ Pohraničná v Komárne. Ďalšie školy zapojené do pilotného ročníka projektu sú Spojená škola Pankúchova v Bratislave, ZŠ a MŠ v Smoleniciach, základné školy v Oravskej Jasenici, Badíne, Rakovci nad Ondavou, Hanušovciach nad Topľou a súkromná základná škola v Novej Dubnici. Všetky zapojené školy majú medzinárodný certifikát Zelená škola.

ZISTI VIAC

POZRITE SI, AKO PROJEKT POKRAČUJE

Tlačová správa

Typ: pdfVeľkosť: 236kb
Stiahnuť

Úplné pravidlá aktivity „Bez predumývania - viac vody pre budúcnosť”

Typ: pdfVeľkosť: 236kb
Stiahnuť